Geen categorie

Ingezonden brief aan gemeente

Oriënterende vergaderingen / RTG – 6 oktober 2020

Onderstaande brief is van onze medestander Henk Alkemade. Hij heeft die gestuurd naar de gemeenteraad van 6 oktober 2020 bij wijze van inspraak in Corona tijd. Het is tevens verschenen in de Regiobode

Ik maak me ernstig zorgen over de aantasting van ons landschap, onze leefomgeving en de natuur door de mogelijke bouw van een aantal, meer dan 200 meter hoge windmolens en de aanleg van een aantal zonnepaneelparken in onze regio. Ik weet ook dat mijn zorgen door veel andere inwoners worden gedeeld.

Steeds meer wordt duidelijk dat de mega-windmolens die gebouwd gaan worden, niet alleen leiden tot horizonvervuiling en de aantasting van ons landschap, maar ook negatieve effecten hebben op de gezondheid van omwonenden. Zie bijv. nieuw onderzoek van Argos van 26 september 2020,  dat concludeert dat het omhoorbaar geluid van de mega-windmolens schadelijk is voor de gezondheid. Ook zijn er negatieve effecten op de vogelstand, m.n. voor soorten die al bedreigd zijn. Zie bijv. het onderzoek van de Wageningen University van 6 juli 2020 dat concludeert dat de impact van windturbines op vogelsterfte vaak wordt onderschat.

De naam zonne”park” is voor een industrieel bebouwd gebied een gotspe. Er is nog onvoldoende onderzoek gedaan naar de effecten op langere termijn  van dergelijke zonnepaneelparken op de bodem, de biodiversiteit en het waterbergend vermogen, maar wat we wel weten is dat die effecten negatief zijn. Zie hiervoor ook een recent artikel in de Gelderlander (https://www.gelderlander.nl/wageningen/grote-zorgen-over-de-bodem-onder-zonnepanelen-onderzoek-is-hard-nodig~ac7cf29e/ ). Een bodem die zijn leven verliest, stoot de daarin opgeslagen CO2 weer uit in de atmosfeer en dat betekent hogere CO2-emissies.   

Laten we ook eens naar de andere kant van de CO2-medaille te kijken: het bevorderen van de vastlegging van CO2 in vegetatie en met name de bodem. Hier liggen veel mogelijkheden om veel extra CO2 in planten en bodem vast te leggen, door de in de aangewezen zoekgebieden bos aan te planten of andere beplanting (ook gewassen). Dat is niet alleen goed voor ons landschap, maar ook voor ons welzijn, voor de biodiversiteit, voor de bestrijding van droogte en het geeft verkoeling.

Beschikbare wetenschappelijke kennis en ervaringen op verschillende plaatsen, maken duidelijk dat het beplanten of inzaaien van grond met een diversiteit aan bomen, struiken en/of  kruiden (ook voedselgewassen)  en het afzien van bodemverstorende grondbewerking, kunstmest, herbiciden en pesticiden, leidt tot een gezonde bodem, aanvulling van het grondwater en een grote biodiversiteit.

Met de juiste maatregelen kan er zelfs bij commercieel agrarisch landgebruik netto 1 ton CO2 /ha per jaar in permanent, diepwortelend grasland worden vastgelegd (www.boerderij.nl). Die hoeveelheid loopt bij een bos op naar ca. 12 ton CO2/ha per jaar.

Tot besluit: sinds het opstellen van de RES, is het gebruik van kernernergie uit de taboesfeer gekomen en wordt kernenergie meer en meer gezien als de enige realistische oplossing om op tijd tot de benodigde reductie van CO2-emissies te komen én voldoende, stabiele en extreem betrouwbare levering van elektriciteit te realiseren.

De inzet van kernenergie om de uitstoot van CO2 te verminderen, maakt het mogelijk om de aantasting van ons landschap, onze leefomgeving en de biodiversiteit, te beperken. Laten we maar eens beginnen met isolatie van woningen, zonnepanelen op de daken en kleine windmolens op erven.

Als we daarnaast inzetten op het versterken van het CO2-vastleggend vermogen van bodem en planten, gaan we ook onze kinderen en kleinkinderen blij maken 🙂

 Henk Alkemade, Dieren

Advertentie

Een gedachte over “Ingezonden brief aan gemeente”

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s