Klimaatwet, klimaatakkoord, RES

Tijdens de coalitie onderhandelingen in 2017 besloten de coalitiepartijen dat Nederland klimaatkoploper van Europa – en dus van de wereld – moest worden. Overigens, het klimaat was geen belangrijk thema in de verkiezingsstrijd.  

Klimaatwet

Dat heeft geresulteerd in de Klimaatwet. In deze wet is vastgelegd dat we in 2030 49% minder CO2 moeten uitstoten en in 2050 95% minder ten opzichte van 1990.

Ondertussen had de regering in 2018 de zogenaamde klimaattafels aan het werk gezet.

Klimaatakkoord

Onder leiding van Ed Nijpels hebben milieuactivisten en lobbygroepen uit verschillende sectoren aan klimaattafels onderhandeld over het klimaatakkoord. Dit akkoord werd afgelopen zomer door het kabinet gepresenteerd en bestaat uit zo’n zeshonderd maatregelen die nodig zijn om een CO2-reductie van 49% in 2030 te bereiken.  

Voor het elektriciteitssysteem is de stip op de horizon een CO2-vrij elektriciteitssysteem in 2050, dat betrouwbaar, betaalbaar en veilig is. Aan de elektriciteitstafel zijn daarom afspraken gemaakt die ertoe moeten leiden dat in 2030 meer dan 70% van de elektriciteitsproductie uit zon en wind komt.  

Kernenergie

Kernenergie speelt vreemd genoeg geen rol in die afspraken. Dit is wat Diederik Samson daarover heeft gezegd: “Aan de tafel van bijvoorbeeld elektriciteit zitten vooral bedrijven die van plan zijn windmolens te bouwen en zonnepanelen neer te leggen. Er is niemand die met een kerncentrale als investeringsplan komt.”  En daarmee is voor Nederland besloten dat kernenergie voorlopig geen optie is.

Het klimaatakkoord rammelt

Nu blijkt steeds meer dat dit akkoord rammelt en dat vooral mensen aan tafel zaten met en ideologisch of financieel belang en dat er geen samenhang is tussen de tafels onderling.

Biomassa

De vervuiling, de verwoestende uitwerking op natuur en miljarden investering in biomassacentrales springen in het oog. In de VS wordt in razend tempo bos gekapt om te voorzien in de groeiende vraag naar biomassa in Europa. Het kabinet houdt vast aan biomassa als duurzame oplossing. Tot grote frustratie van veel Amerikanen “Het landschap hier is volledig verwoest.” 
Het begint ook in Nederland te wringen. Volgens dit item bij BNR Nieuwsradio: “Eén van de pijlers onder het klimaatakkoord, biomassa, dreigt weg te vallen. Steeds meer provincies willen de bouw van biomassacentrales volledig of deels aan banden leggen. Dat blijkt uit een rondvraag door BNR. En dat terwijl biomassa volgens het kabinet onmisbaar is om de klimaatdoelen te halen. ”

Van het gas af

Ook “ van het gas af” blijkt niet haalbaar. Hans Slootweg, hoogleraar aan TU Eindhoven,  zei er dit over: “ Oudere woningen, van voor 1980, zijn onvoldoende geïsoleerd en met elektriciteit op koude dagen niet warm te krijgen. Hij noemt het motto dat iedereen van het gas af moet ongenuanceerd.”  Berekeningen van het Planbureau voor de leefomgeving bleken niet te kloppen

Zon en wind

Over de grootschalige toepasbaarheid van zon en wind is al veel geschreven. Al om wordt aangegeven dat deze zeer verdunde vorm en onbetrouwbare bron van energie ten koste gaat van heel veel ruimte en geld. De TED talk van Michael Shellenberger is een eye opener (zie de “Over ons” pagina).

Op twitter stond onderstaande tweet. Open hem even en klik op de plaatjes voor een goed beeld.

Ook een leuke illustratie van de problematiek van zon en wind

In artikel in het NRC van 5 maart 2020: “Volgens onderzoekers is het verdienmodel voor parken in de Noordzee mager. Het klimaatakkoord kan hierdoor in gevaar komen.”

In deze column van Martin Sommer in De Volkskrant van 28 februari 2020 staan zeer lezenswaardige feiten.

” Tot zijn ontsteltenis constateerde Co Wilders dat er geen berekeningen zijn van de landschappelijke gevolgen van de energietransitie. Hij duikelde één plaatje op met het aantal hectares dat nodig is om met windmolens, zonnepanelen of biomassa 1 petajoule elektriciteit op te wekken. Ik bespaar u de details, maar Wilders berekende dat als we de hele transitie met wind zouden doen, ruwweg 80 procent van Nederland wordt overdekt met windmolens. Met zonnepanelen zou het ruimtebeslag bescheidener zijn – slechts 37 procent van het landoppervlak zou schitteren als zonneweide. “

Regionale Energie Strategie

Het klimaatakkoord wordt nu razendsnel concreet. Waar gaan de windturbines en zonnevelden komen? Dat is iets waar alle gemeentes zich nu over buigen in dertig energie regio’s. Daarvoor moeten ze in juni een bod doen. Ambtenaren hebben dat bod de onnodig onduidelijke naam  Regionale Energie Strategie (RES) gegeven. Op 1 oktober 2020 moet de verdeling bekend zijn. 

Friso de Zeeuw, emeritus hoogleraar Gebiedsontwikkeling TU Delft, slaat alarm: “Door de regio-indeling en de grote haast ontstaat een confetti van windmolens en zonneweides.” Zijn advies is dan ook: ” neem een time-out voordat de chaos compleet is, het landschap verkloot en grote delen van de bevolking gefrustreerd afhaken. “

Advertentie