Geen categorie

Open brief aan wethouder Inberg van Brummen

Geachte wethouder Inberg, 

In de Regiobode van 7 april las ik dat u benieuwd bent naar de onderbouwing van de tegenstanders van windmolens. Volgens u zijn zon en wind goede en bewezen oplossingen. Het is niet vreemd dat u dit denkt. De campagnes van multinationals Shell, BP en Vattenfall en de actiegroepen Milieudefensie, Wereld Natuur Fonds en Greenpeace hebben effect. Ze brengen op dramatische wijze de boodschap dat alleen hernieuwbare energie (biomassa, zon en wind) de wereld nog kan redden.  

De politiek laat zich meeslepen in dit verhaal. In het klimaatakkoord van 2019 komt 60% van de verduurzaming tot stand via biomassacentrales. Amper een jaar later worden deze centrales door dezelfde politici als ramp gezien. Ze produceren méér CO2 dan kolencentrales en overal ter wereld wordt kaalslag gepleegd in bossen die CO2 vastleggen. En nog steeds telt dit in de papieren werkelijkheid als duurzaam en CO2 neutraal. Dit is een prachtig voorbeeld van hoe de groene illusie werkt; als de stille kracht van Couperus. Goed ontwikkelde ambtenaren en politici hebben dit bedacht en goedgekeurd, terwijl een kind kan bedenken dat dit niet werkt. 

De plannen voor zon en wind sluiten daar naadloos bij aan. Op het eerste gezicht lijken ze goed. Maar omdat de energiedichtheid van deze bronnen erg laag is, is er onmogelijk veel van nodig. De RES-plannen zijn nog maar een kruimel van wat ons te wachten staat. De Europese Commissie heeft een plan gelanceerd om 60.000 tot 100.000 windmolens (300 gigawatt) op zee te gaan plaatsen. Een investering die elke 20 jaar (levensduur windmolen) moet worden vernieuwd en die een enorme vervuilende industrie op gang gaat brengen. In de enige echte wildernis die Nederland heeft; de Noordzee. De veel bekritiseerde persiflage van de SP uit 2019 over de EU, met de megalomane Hans Brusselmans, wordt werkelijkheid. 

De gifgroene boodschap wordt met veel mediageweld verkondigd en het landelijk bestuur heeft die overgenomen. Daarom heeft Rheden Rationeel een factsheet over zon en wind gemaakt. Deze is te vinden op onze site RhedenRationeel.nl. Hierin staan de feiten over zon en wind keurig op een rijtje. Daaruit blijkt dat het een illusie is dat zon en wind goede en bewezen oplossingen zijn. 

De factsheet hebben we in december 2020 gepubliceerd. Maar dagelijks komen er nieuwe berichten naar buiten waaruit blijkt dat de nadelen heel groot zijn. Hierbij een kleine greep uit de berichten van de afgelopen paar maanden: 

Gidsland Duitsland 

Hier een heel recent bericht over de stroomvoorziening in gidsland Duitsland

Martien Visser (@BM_Visser) tweet: 
Duitse ‘Algemene Rekenkamer’ veegt de vloer aan met het Duitse elektriciteitsbeleid: de betrouwbaarheid van de Duitse stroomvoorziening komt in gevaar omdat vertrouwd wordt op deels te optimistische en deels onrealistische veronderstellingen. 

Grondstoffen tekort 

En in de startnotitie van RES Arnhem Nijmegen wordt in paragraaf 4.3 een nevendoelstelling geformuleerd: “De energietransitie is daarmee een opgave van ons allemaal. Dit vertrekpunt vraagt in eerste instantie om bewustwording en een breed gedeeld beeld, zowel van de omvang van de opgave als van de urgentie. De manier waarop wij op dit moment voorzien in onze energiebehoefte leidt op termijn tot schaarste aan grondstoffen en tot grote milieuproblemen.” 

In dit kader is dit bericht interessant: “Het groeiende tekort aan grondstoffen is een ernstige bedreiging voor de overgang naar schone energie. Technologie voor windmolens, zonnepanelen en auto-accu’s is afhankelijk van bijvoorbeeld lithium, kobalt, grafiet en zeldzame aardmetalen. Nu is er nog genoeg, maar de risico’s stapelen zich op. Zo ligt veel macht in handen van een paar landen en kent de mijnbouw veel sociale- en milieuproblemen.” 

Mensenrechten en China 

Ca 80% van de zonnepanelen worden geproduceerd in China. Niet alleen gaat daarmee veel van ons belastinggeld naar deze dictatuur. Ook is de productie van de panelen allerminst zuivere koffie. Nieuwe studie bewijst dwangarbeid in Chinese industrie voor zonnepanelen (FD 15 mei). Hierin staat nieuw bewijs dat Chinese zonnepanelen gemaakt worden met dwangarbeid. Met het geld dat China hieraan verdiend wordt het machtiger ten koste van het vrije westen. Ook koloniseert China zowat alle ontwikkelingslanden waar zeldzame grondstoffen te winnen zijn, waardoor China een monopolie positie opbouwt. Daarnaast bouwt China veel kolencentrales die de komende 40 jaar de CO2 winst die wij behalen door de sluiting van kolencentrales tenietdoen. 

Het hoeft niet meer 

De doelstelling van RES is al gehaald. Meer windmolens en zonneparken zijn schadelijk: “Als het waait en de zon schijnt, komt de stroom onze oren uit” (begin februari).  

De kosten worden steeds hoger 

Werd een paar maanden geleden nog rekening gehouden met een torenhoog bedrag van 40 miljard euro voor het aanpassen van het stroomnet. Dit blijkt nu achterhaald (15 april): “Netbeheerders luiden de noodklok over financierbaarheid energietransitie. Hoogspanningsnetbeheerder Tennet en de 3 grote regionale netbeheerders – Liander, Enexis en Stedin – zullen tot 2050 meer dan €100 mrd moeten investeren in de netten.” 

Corruptie en criminaliteit 

De documentaire van Michael Moore “Planet of the humans” heeft de corrupte samenwerking tussen de olie- en gasindustrie en grote milieuorganisaties blootgelegd. De klimaatplannen leveren een ideaal klimaat voor “The wolves of Wall Street”. Op kleinere schaal wordt dat zichtbaar in Nederland. Uit de Gelderlander van 11 februari: “Zonneparken zijn big business. In groene duurzaamheidsprojecten gaat zoveel subsidiegeld om. Dat lokt niet alleen bonafide milieu-ondernemers, maar ook dubieuze, criminele investeerders. Zwart geld witwassen via zonneakkers is aantrekkelijk. Dat baart gemeenten zorgen.” De subsidiepotten corrumperen landelijke bestuurders zoals blijkt uit het bericht van NOS Nieuwsuur: “Vriendjespolitiek met miljoenendeals in Groningen na komst Google” (11 mei). 

Doemdenken, doe het niet! 

De wethouder en raadsleden in Rheden zijn er, net als u, van overtuigd, dat als we de ambitieuze doelstelling van het klimaatakkoord niet binnen 10 of 9 jaar halen, we reddeloos verloren zijn.   

Wist u dat hetzelfde al in 1989 werd gezegd? In dit artikel van AP News staat: “A senior U.N. environmental official says entire nations could be wiped off the face of the Earth by rising sea levels if the global warming trend is not reversed by the year 2000. Coastal flooding and crop failures would create an exodus of eco-refugees threatening political chaos, said Noel Brown, director of the New York office of the U.N. Environment Program, or UNEP. He said governments have a 10-year window of opportunity to solve the greenhouse effect before it goes beyond human control.” 

In Nature stond een artikel over dit onrealistische doembeeld:  “Stop using the worst-case scenario for climate warming as the most likely outcome — more-realistic baselines make for better policy.” 

In de derde wereld zit men niet te wachten op zon en wind. Bijvoorbeeld in Kongo: mensen daar zijn vooral gebaat bij goede waterafvoer, riolering en afvalverwerking, efficiënte landbouw en een maak-industrie. Daar is een betrouwbare en goedkope energievoorziening voor nodig. Daar kan geen zonnepanel of windmolen bij helpen. Lees het boek van van Shellenberger “Apocalypse never”. 

Lees het artikel van Bjorn Lomborg waarin hij uitlegt dat de effecten van de klimaatverandering zwaar worden overdreven, omdat niet rekening wordt gehouden met dat mensen zich aanpassen aan veranderende omstandigheden: “Arguments for devastation typically ignore adaptation, which will reduce vulnerability dramatically. While climate research suggests that fewer but stronger future hurricanes will increase damages, this effect will be countered by richer and more resilient societies. Global cost of hurricanes will likely decline from 0.04% of GDP today to 0.02% in 2100.” 

En als u inderdaad die “extinction” angst heeft, juist dan zou u geen tijd en geld moeten verspillen aan middelen die niet helpen. Juist dan moet je ogenblikkelijk stoppen met de tot mislukken gedoemde transitie naar zon en wind. Stop onmiddellijk met het weggegooien van miljarden in biomassacentrales, de CO2 turbochargers. Neem een voorbeeld aan Zion Lights, de voormalige woordvoeder van Extinction Rebellion UK. Haar nieuwe, radicaal andere, boodschap staat op  Home | Emergency Reactor 

Het zijn belangrijke besluiten die genomen moeten worden en het kan geen kwaad om te luisteren naar hoe een wetenschapper naar het probleem van de opwarming van het klimaat kijkt. Trek een klein uurtje uit voor dit geweldige college. 

Ecomodernisme 

Daarnaast wil ik u meegeven dat er tegenwoordig een nieuwe stroming bestaat, genaamd ecomodernisme. Deze heeft een constructieve en optimistische kijk op de problemen van onze tijd. Ze zoeken en zien de oplossingen op basis van wetenschap en technologische vooruitgang. Ze hebben de dogma’s van de jaren zeventig en tachtig achter zich gelaten en zijn toekomstgericht en hoopvol. 

Ik hoop dat ik u hiermee voldoende onderbouwing heeft om nee te zeggen tegen windmolens en zonnevelden in uw gemeente. En ik hoop dat u nu begrijpt waarom Rheden Rationeel zich hier zo druk om maakt. Ik beveel u natuurlijk ook onze site van harte aan. 

Met vriendelijke groet, 

Roelof Meijer 

Rheden Rationeel – Over klimaataanpak in gemeente Rheden 

Advertentie

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s